S kim Itami završava u GATE-u?

Pregled bloga o tome s kim je završio Yoji Itami u popularnoj anime seriji GATE. Je li to Piña Co Lada, Yao Ro Dushi ili Lelei La Lalena?