Hizukuri, Originalni kratki anime dovršava produkciju; Predstojeći debi

Hizukuri je originalna kratka anime generacija koja je dovršila produkciju nakon uspješne kampanje crowdfundinga. Pojedinosti o izdanju uskoro će se otkriti!