Voli me, ne voli me Anime film koji će se objaviti na Blu-ray i DVD-u

Anime film 'Love me, Love Me Not' objavljen je na Blu-ray & DVD-u u Japanu 7. travnja 2021. godine.