Da li Rowan Atkinson viđa gospodina Beana posljednjim animiranim filmom?

Rowan Atkinson otkrio je da je u razvoju novi animirani film za franšizu Mr. Bean. Atkinson želi završiti s likom!