Musicophilia, Manga o dječaku koji percipira glazbu u obliku, nadahnjuje akcijski film uživo

Musicophilia dobiva adaptaciju filmskog filma uživo u jesen 2021. Prikazat će priču o dječaku koji percepira glazbu u prirodi i oblicima.