S kime Izumi završava u O Maidens u vašoj divljačkoj sezoni?

Izumijeva kemija s djevojkama prilično je dobra, a neke čak gaje romantične osjećaje prema njemu, što nas dovodi do pitanja s kim će završiti.