Koja je najjača sjena Sung Jin-Wooa? Je li Beru?

Bellion je najjača sjena Sung Jin Woo-a u Solo niveliranju. Najstariji je od svih sjena koji je zapovijedao vojskom bivšeg Monaha sjena.